Medlem

Medlem/Gåva
Vi är ca; 300 medlemmar som bidrar till att bevara lotsutkiken. Som medlem har du möjlighet om du vill att vara värd i utkiken några dagar, framförallt under sommar månaderna. Det finns inget ”måste” på att du som medlem ska vara värd eller delta i arbetsdagar. Föreningen välkomnar det stöd vi får genom ditt medlemsskap.

Bli medlem
Stöd upprustning och underhåll av utkiken genom ett medlemskap.
Privatpersoner 150 kr. Företag och organisationer 1000 kr
Skicka medlemsansökan med: namn, adress, mobilnummer och emailadress till:
info@vaderoarnaslotsutkik.se eller kontaktformuläret nedan samt betala in medlemsavgiften (150 kr för privatperson) till bankgiro 5942-7260.

Du kan också betala genom att Swisha till 123 024 14 89. Ange gärna ditt namn, é-post, adress och att betalningen avser medlem.

Medlemskap som gåva
Gör som ovan för ny medlem, men skriv då  ”Medlemskap som gåva” överst, samt komplettera med namn på den som ger bort medlemskapet.

Stöd oss med ett bidrag
Stöd vårt arbete med att upprusta och underhålla utkiken genom ett bidrag till föreningens bankgiro 5942-7260 eller genom att Swisha ett belopp till 123 024 14 89. Ange gärna ditt namn och mobilnummer.

Information om Personuppgifter

Den 25 maj 2018 trädde den nya dataskydds-förordningen, General Data Protection Regulation 2066/679 (GDPR) i kraft, denna ersatte tidigare personuppgiftslagen (PUL).Följande information är hur Föreningen Väderöarnas lotsutkik lagrar information om dig som medlem. Viktigt för oss är att du ska känna dig trygg när du lämnar person-uppgifter till oss. Personuppgifter är all information som kan användas för att identifiera en enskild levande person. Vi ser till att säkerställa att dina personuppgifter alltid är skyddade hos oss och att vår användning av dessa uppgifter sker i enlighet med gällande dataskyddsregler.

Typ av personuppgifter som Föreningen samlar in: Vi har ett medlemsregister med alla personliga data för våra medlemmar. Vi delar det inte med någon annan organisation eller företag. Vi samlar endast in de personliga data som ni frivilligt förser oss med. De personuppgifter som Föreningen har om dig; är namn, postadress (gata, postnummer och ort) telefon-/mobilnummer, e-postadress, kategori av medlemskap (privat eller företag), om medlemsavgiften betalats. Från 2019 registrerar vi också om du varit värd i Lotsutkiken. Vi upprättar också några tillfälliga register för de av föreningens aktiviteter där det är viktigt att kunna få kontakt med ansvarig för aktiviteten eller deltagare t.ex. arbetsdagar, värdskap på Väderöarnas lotsutkik. Vid behov överförs informationen till föreningens kalender. I de tillfälliga registren ingår namn, telefon-/mobilnummer och/eller e-postadress. Adressuppgifter och telefonnummer används för information om föreningens aktiviteter, utskick av kallelser och annat som medlem kan vilja veta t.ex. årsmöteshandlingar och hur och när medlems-avgiften ska betalas. Medlemskategori lagras för att rätt medlemsavgift ska debiteras.

Lagring av personliga data: Dina personliga data sparas så länge du är medlem i Föreningen Väderöarnas lotsutkik. Om medlemsavgiften inte betalas in under en period av två år i rad så rensas medlemsregistret från dina personliga data. Om du väljer att själv utträda ur föreningen så tar vi bort dina uppgifter i samband med att du meddelar oss ditt utträde.

Säkerhet: Medlemsregistret ligger i ett separat system som administreras av en (1) utsedd person inom Föreningens styrelse.

Dina rättigheter: Du har alltid rätt att veta vilka uppgifter vi lagrar och använder. Du har också rätt att begära rättning av uppgifterna. Vill du använda din rätt till rättelse, radering, begränsning av behandlingen eller invända mot behandlingen så kontakta personuppgiftsansvarig info@vaderoarnaslotsutkik.se. Du har även rätt att klaga på Föreningens behandling av dina personuppgifter till tillsynsmyndigheten Datainspektionen. Vid frågor vänligen kontakta den som administrerar vårt medlemsregister. För närvarande är det Hans Rosenhoff  e-post hans.rosenhoff@gmail.com eller på telefon 070-713 06 72

Formulär för medlemskap