Renoveringen

Den största insatsen gjordes åren 2007-2009 då även den karaktäristiska betongkonstruktionen renoverades. Några av träbyggnadens stommar är till vissa delar utbytta enligt tidstypisk metod. Invändigt är renoveringen också klar.

Det krävs fortfarande stora insatser och din hjälp behövs för att bibehålla lotsutkiken i gott skick. Det behövs både pengar och arbetsinsatser av olika slag. Du kan först och främst bidra med att vara medlem, men också med arbete och forskning, samt donationer och sponsring.