Skip to main content

Historia

Väderöarnas lotsutkik – en kortfattad historik.
På Väderöarna har det funnits lotsar sedan åtminstone 1600-talet. Anledningen till att man bosatte sig på Väderöarna, som låg isolerat och var omöjligt att vara självförsörjande på, var det stora antalet förlisningar som förekom. Att ”ta vrak” var en lönande sysselsättning och man kunde hjälpa nödställda samt ledsaga fartyg.
Läs mer

Välkommen som värd säsongen 2023

Hej alla uppskattade medlemmar – intresserad av värdskap i sommar? Den 1;a februari öppnade vi för bokning av värdtid!
Stort tack till alla som varit värdar i Lotsutkiken genom åren. Det betyder mycket för föreningen och inte minst för alla besökare som tagit sig ut till Väderöarna. Föreningen och Värdgruppen vill lyssna med dig som medlem om intresse att vara värd ute på Väderöarna och i vår fina lotsutkik säsongen 2023.
Man måste vara medlem i föreningen och betalat medlemsavgift för 2023.
Läs mer

Vår drivkraft/Our driving force

Föreningen Väderöarnas lotsutkik huvudsakliga syfte är att vårda och bevara utkiken, så att människor kan besöka denna fantastiska lotsutkik och dessutom få höra lite om den månghundraåriga lotstraditionen på Väderöarna.
The non-profit association Weather island Pilot station main purpose is to conserve and preserve the Pilot outlook so that people can visit this amazing outlook and to hear about the centuries-old Pilot tradition on the islands.

För besökare – Varmt välkomna/
For visitors – You are varmly welcome

Då lotsutkiken av säkerhetsskäl måste vara bemannad med ideellt arbetande värd från föreningen så kan vi endast hålla öppet när värdar är på plats. Det är vår förhoppning att ha värd på plats de flesta av dagarna mellan juni-augusti. Men det kan finnas en del datum värd inte finns på plats – vi hoppas ni har förståelse för detta. Våra värdar arbetar ideellt och gör ett fantastiskt och uppskattat värdskap. Visa gärna er uppskattning genom att ge ett bidrag till föreningen vid ert besök. Det betyder väldigt mycket för föreningens fortlevnad, för att bevara/underhålla lotsutkiken för framtiden och kommande generationer.
Vi ser gärna fler medlemmar till föreningen som stödjer vårt arbete.

For safety reasons, the Pilot lookout must be manned with a host from the non-profit association, so we can only keep open when hosts are in place. We look forward to all visitors and meetings in the Pilot station. We hope to have hosts the most of the period between June-August. But there may be some dates where host is not in place – we hope you have understanding with this. Our hosts works voluntary, making a wonderful and appreciated hostility. Feel free to appreciate your appreciation by making a contribution to the association during your visit. Your contribution mean a lot to the survival of the association and to preserve the prospect for the future.

Hur gjorde lotsarna i dimman?

- Sommarvärd

1:a gång som värd för mig. Kul!

50-års kalas i värdshuset under kvällen med 27 gäster och de flesta kom nog upp hit

"Ett härligt lugn och ro har infunnit sig i kroppen."

Värd

”Så många underbara besökare och så härliga berättelser och frågor man får."

Värd

"Bevittnade ett fint bröllop här utanför utkiken tidig eftermiddag. Så vackert!."

Värd

”Regnskurar och åska över land men inte här:"

Värd