Historia

Väderöarnas lotsutkik – en kortfattad historik.
På Väderöarna har det funnits lotsar sedan åtminstone 1600-talet. Anledningen till att man bosatte sig på Väderöarna, som låg isolerat och var omöjligt att vara självförsörjande på, var det stora antalet förlisningar som förekom. Att “ta vrak” var en lönande sysselsättning och man kunde hjälpa nödställda samt ledsaga fartyg.
1754 inrättade myndigheterna en lotsplats och två av flottan indelta båtsmän som bodde på ön utnämndes till lotsar. Lotsutkik har troligen funnits på Väderöarna i någon form sedan 1700-talet. 1854 begärde lotsdirektören att det skulle byggas ny utkik och den blev klar samma år. 1899 byggde man återigen ny utkik, den nuvarande. Den gamla flyttades några meter och användes som förråd. Det hade diskuterats om den nya utkiken skulle placeras på Sollidsberget norr om bebyggelsen istället för på Ramnöberget, då sikten är helt fri där. Men förslaget förkastades då vägen dit är lång och oländig. 1930 började man istället bygga torn på utkiken (Ramnöberget) för att kunna få bättre sikt

Läs mer här …..

Välkommen som värd säsongen 2023

Hej alla uppskattade medlemmar – intresserad av värdskap i sommar? Den 1;a februari öppnade vi för bokning av värdtid! 

Stort tack till alla som varit värdar i Lotsutkiken genom åren. Det betyder mycket för föreningen och inte minst för alla besökare som tagit sig ut till Väderöarna. Föreningen och Värdgruppen vill lyssna med dig som medlem om intresse att vara värd ute på Väderöarna och i vår fina lotsutkik säsongen 2023. Våra besökare uppskattar väldigt mycket att vi som förening bevarar och underhåller fastigheten och inte minst att vi håller den öppen för besökare. Detta kan bara möjliggöras genom våra värdar som gör detta ideellt. Målsättningen är att kunna hålla öppet så gott som samtliga dagar under perioden juni-augusti och så mycket som möjligt maj samt september. Vår säsong blir längre i och med alla de besökare vi har från övriga delar av världen.
På hemsidan under Värdskap kan du läsa lite mer om vad värdskap innebär.
Vi använder oss idag av en enklare kalender där vi skriver in de bokningar som görs. Man måste vara medlem i föreningen och betalt avgiften för 2023. Vi tar bokningar på 1-5 dagar, detta för att så många som möjligt ska få möjlighet att vara där som värd (får vi väldigt många bokningar kan det hända att vi ber att begränsa till 3 dagar). Som värd möter du fantastiska besökare, alla skiftningar vad gäller vädret från kraftig vind till vindstilla från regn och grått till underbara soldagar med unika solnedgångar i horisonten. Nog Sveriges bästa badvatten runt knuten också. Kalendern finns under vaderoarnaslotsutkik.com/kalender/
Välkommen med din bokning !

Har du frågor så hör av dig till oss i Värdgruppen: Birgitta von Below Örneblad, 070 – 337 05 20, birgitta@gnejs.eu Hans Rosenhoff, tel 070 – 713 06 72, hans.rosenhoff@bredband.net
Anmälan om Värdskap gör du på info@vaderoarnaslotsutkik.se

Vår drivkraft/Our driving force

Föreningen Väderöarnas lotsutkik huvudsakliga syfte är att vårda och bevara utkiken, så att människor kan besöka denna fantastiska lotsutkik och dessutom få höra lite om den månghundraåriga lotstraditionen på Väderöarna.
The non-profit association Weather island Pilot station main purpose is to conserve and preserve the Pilot outlook so that people can visit this amazing outlook and to hear about the centuries-old Pilot tradition on the islands.

För besökare – Varmt välkomna!

Då lotsutkiken av säkerhetsskäl måste vara bemannad med ideellt arbetande värd från föreningen så kan vi endast hålla öppet när värdar är på plats. Vi hoppas på en fin sommar med skön sensommar och många besökare på Väderöarna. Det är vår förhoppning att ha värd på plats större delen av dagarna mellan juni-augusti. Men det kan finnas en del datum där värd inte finns på plats – vi hoppas ni har förståelse och överseende med detta. Våra värdar arbetar ideellt och gör ett fantastiskt och uppskattat värdskap. Visa gärna er uppskattning genom att ge ett bidrag till föreningen vid ert besök. Det betyder väldigt mycket för föreningens fortlevnad och för att kunna bevara lotsutkiken för framtiden och kommande generationer.

Vi ser gärna fler medlemmar till föreningen som stödjer vårt arbete att bevara, underhålla och hålla utkiken öppen.

For visitors – You are warmly welcome!

For safety reasons, the Pilot lookout must be manned with a host from the non-profit association, so we can only keep open when hosts are in place. We hope we will have a nice summer with a nice late summer with the wonderful sunset. We look forward to all visitors and meetings in the Pilot station. We hope to have hosts the most of the period between June-August. But there may be some dates where host is not in place – we hope you have understanding with this. Our hosts works voluntary, making a wonderful and appreciated hostility. Feel free to appreciate your appreciation by making a contribution to the association during your visit. Your contribution mean a lot to the survival of the association and to preserve the prospect for the future.

Hur gjorde lotsarna i dimman?

- Sommarvärd

1:a gång som värd för mig. Kul!

50-års kalas i värdshuset under kvällen med 27 gäster och de flesta kom nog upp hit

"Ett härligt lugn och ro har infunnit sig i kroppen."

Värd

”Så många underbara besökare och så härliga berättelser och frågor man får."

Värd

"Bevittnade ett fint bröllop här utanför utkiken tidig eftermiddag. Så vackert!."

Värd

”Regnskurar och åska över land men inte här:"

Värd