Historia

Väderöarnas lotsutkik – en kortfattad historik.
På Väderöarna har det funnits lotsar sedan åtminstone 1600-talet. Anledningen till att man bosatte sig på Väderöarna, som låg isolerat och var omöjligt att vara självförsörjande på, var det stora antalet förlisningar som förekom. Att “ta vrak” var en lönande sysselsättning och man kunde hjälpa nödställda samt ledsaga fartyg.

1754 inrättade myndigheterna en lotsplats och två av flottan indelta båtsmän som bodde på ön utnämndes till lotsar. Lotsutkik har troligen funnits på Väderöarna i någon form sedan 1700-talet. 1854 begärde lotsdirektören att det skulle byggas ny utkik och den blev klar samma år. 1899 byggde man återigen ny utkik, den nuvarande. Den gamla flyttades några meter och användes som förråd. Det hade diskuterats om den nya utkiken skulle placeras på Sollidsberget norr om bebyggelsen istället för på Ramnöberget, då sikten är helt fri där. Men förslaget förkastades då vägen dit är lång och oländig.

1930 började man istället bygga torn på utkiken (Ramnöberget) för att kunna få bättre sikt

Läs mer här …..

Välkommen som värd 2021

Tack alla våra härliga värdar. Ni gör det möjligt för besökare att få uppleva denna historiska lotsutkik. Våra besökare som kommer både från när och fjärran visar stor glädje och tacksamhet för ert värdskap. Nu ser vi fram emot kommande säsong 2021. Vi öppnar för bokning av värdtider den 15:e mars 2021. Under 2020 hade vi med hänsyn till Covid-19 inte utkiken öppen för besökare utan tog emot och berättade om lotslivet utanför utkiken. Det är vår och allas förhoppning att vi kommer att kunna ta emot besökare in i utkiken till årets säsong som vi räknar börjar med 1:a juni. Har du någon fråga dessförinnan eller vill veta hur det är att vara värd kontakta oss gärna. Birgitta 070-337 05 20 eller Hans 070-713 06 72 eller maila på info@vaderoarnaslotsutkik.se

Vår drivkraft/Our driving force

Föreningen Väderöarnas lotsutkik huvudsakliga syfte är att vårda och bevara utkiken, så att människor kan besöka denna fantastiska lotsutkik och dessutom få höra lite om den månghundraåriga lotstraditionen på Väderöarna.
The non-profit association Weather islands main purpose is to conserve and preserve the Pilot outlook so that people can visit this amazing outlook and to hear about the centuries-old Pilot tradition on the islands.

För besökare

Då lotsutkiken av säkerhetsskäl måste vara bemannad med värd från föreningen så kan vi endast hålla öppet när värdar är på plats. Nu börjar “högsäsongen” med många besökare på Väderöarna och vi hoppas kunna ha värd på plats större delen mellan juni-augusti. Men det kan finnas en del datum där värd inte finns på plats – vi hoppas ni har förståelse och överseende med detta. Vi hoppas på en riktigt fin sommar med många besökare som under sommaren 2020. Under säsong 2020 hade vi stängt för att komma in i lotsutkiken. Det är vår förhoppning att kunna öppna upp för besökare igen men då i sällskap om 2-4 personer med värd utanför utkiken. Våra värdar arbetar ideellt och gör ett fantastiskt och uppskattat värdskap. Visa gärna er uppskattning genom att ge ett bidrag till föreningen vid ert besök. Det betyder väldigt mycket för föreningens fortlevnad och för att kunna bevara lotsutkiken för framtiden och kommande generationer.
Vi ser gärna fler medlemmar till föreningen.

For visitors

For safety reasons, the Pilot lookout must be manned with a host from the non-profit association, so we can only keep open when hosts are in place. Now the “high season” begins with with many visitors to the Weather islands and we hope to have hosts the most of the period between June-August. But there may be some dates where host is not in place – we hope you have understanding with this. We hope upon a really nice summer with at least as many visitors as during the summer of 2019. Our hosts works voluntary, making a wonderful and appreciated hostility. Feel free to appreciate your appreciation by making a contribution to the association during your visit. Your contribution mean a lot to the survival of the association and to preserve the prospect for the future.

Hur gjorde lotsarna i dimman?

- Sommarvärd

1:a gång som värd för mig. Kul!

50-års kalas i värdshuset under kvällen med 27 gäster och de flesta kom nog upp hit

"Ett härligt lugn och ro har infunnit sig i kroppen."

Värd

”Så många underbara besökare och så härliga berättelser och frågor man får."

Värd

"Bevittnade ett fint bröllop här utanför utkiken tidig eftermiddag. Så vackert!."

Värd

”Regnskurar och åska över land men inte här:"

Värd