”Ett härligt lugn och ro har infunnit sig i kroppen.”