”Bevittnade ett fint bröllop här utanför utkiken tidig eftermiddag. Så vackert!”