Citat ur 2017 års loggbok:
”Hur gjorde lotsarna i dimman”?, ”1;a gång som värd för mig-kul!”, ”50-års kalas i värdshuset under kvällen med 27 gäster och de flesta kom nog upp hit”,
”Blåst men vackert väder. Bröllop här uppe på berget”, ”Sommarens varmaste dag, helt otroligt mycket folk, 241 stora och små”, Flaggan hissad och redo för nya besökare. Lätt bris och uppklarnande”,”Besökare från Australien, via Gothia Cup i Göteborg”,”Ideellt arbete är oslagbart när det fungerar”

VÄRD 2018

Välkommen som värd 2018
Den 1;a april öppnade vi för bokning av värdtider säsongen 2018. Vi ser gärna tidigare och nya värdar i lotsutkiken som ”lotsar” alla våra trevliga besökare rätt i utkiken och tar hand om dem på bästa sätt. Ni gör en fantastisk insats som är mycket uppskattad av besökarna.
Anmälan till: info@lotsutkiken.se
Frågor? Ringa gärna Birgitta 070-337 05 20 eller Hans 070-713 06 72

VÅR DRIVKRAFT

Föreningen Väderöarnas lotsutkik huvudsakliga syfte är att vårda och bevara utkiken, så att människor kan besöka denna fantastiska lotsutkik och dessutom få höra lite om den månghundraåriga lotstraditionen på Väderöarna.

För besökare

Då lotsutkiken av säkerhetsskäl måste vara bemannad med värd från föreningen så kan vi endast hålla öppet när värdar är på plats. Nu så här efter ”högsäsong” med färre besökare på Väderöarna har vi inte möjlighet att hålla öppet. Det kan vara vid något enstaka tillfälle som det är öppet men inget att utgå ifrån. Vi har haft en fantastisk säsong med otroligt många trevliga besökare från när och fjärran. Våra värdar som arbetar ideellt har gjort ett fantastiskt och uppskattat värdskap – tack alla. Vi räknar med att vi öppnar upp igen med värdar mot mitten-slutet av maj 2018 igen. Vi tackar alla er trevliga besökare som varit uppe hos oss i lotsutkiken för denna säsong och önskar er välkomna till kommande säsong. Ett stort tack för alla bidrag som föreningen fått från er besökare. De betyder väldigt mycket för föreningens fortlevnad och för att kunna bevara lotsutkiken för framtiden. Vi ser gärna fler medlemmar till föreningen.