ÅRSMÖTE VERKSAMHETSÅRET 2017

Välkommen!
Till årsmöte för Föreningen Väderöarnas Lotsutkik
Lördagen den 17 Februari, klockan 16.00.
Gamla Fjällbacka brandstation, nu Frivilliga Sjöräddningen
Anmälan till: lennartholm1@outlook, 0702-213199.

VÅR DRIVKRAFT

Föreningen Väderöarnas lotsutkik huvudsakliga syfte är att vårda och bevara utkiken, så att människor kan besöka denna fantastiska lotsutkik och dessutom få höra lite om den månghundraåriga lotstraditionen på Väderöarna.

För besökare

Då lotsutkiken av säkerhetsskäl måste vara bemannad med värd från föreningen så kan vi endast hålla öppet när värdar är på plats. Nu så här efter ”högsäsong” med färre besökare på Väderöarna har vi inte möjlighet att hålla öppet. Det kan vara vid något enstaka tillfälle som det är öppet men inget att utgå ifrån. Vi har haft en fantastisk säsong med otroligt många trevliga besökare från när och fjärran. Vi har haft möjlighet att ha öppet i stort varje dag under perioden juni-augusti. Våra värdar som arbetar ideellt har gjort ett fantastiskt och uppskattat värdskap – tack alla. Vi räknar med att vi öppnar upp igen med värdar mot mitten-slutet av maj 2018 igen. Vi tackar alla er trevliga besökare som varit uppe hos oss i lotsutkiken för denna säsong och önskar er välkomna till kommande säsong. Ni som inte varit i utkiken är mycket välkomna när vi åter har öppet igen framåt senvår 2018. Ett stort tack för alla de bidrag som föreningen fått från er besökare vid era besök. De betyder väldigt mycket för föreningens fortlevnad och för att kunna bevara lotsutkiken för framtiden. Har ni tankar, idéer, tips eller frågor är ni välkomna att kontakta oss på info@lotsutkiken.se.
Vi ser gärna fler medlemmar till föreningen.
Tack för 2017 och välkomna in på 2018 igen.